Политика на приватност

Податоци, собирање, употреба

РУДИНЕ ММ ДОО Скопје посветува големо внимание на заштитата на Вашите лични податоци во сите свои деловни процеси, имплементирајќи ги стандардите воспоставени со прописите за Заштита на личните податоци во Република Северна Македонија.

Оваа политика на приватност се однесува на начинот на кој РУДИНЕ ММ ДОО Скопје врши обработка на личните податоци.

РУДИНЕ ММ ДОО Скопје ја почитува приватноста на своите корисници и посетители на веб-страната: www.rudine.com.mk и се грижи за заштита на личните податоци.

Обработката на личните податоци се врши само на оние податоци кои ни се доставени од Ваша страна. Оваа политика за приватност се однесува само на веб-страната на РУДИНЕ ММ ДОО Скопје.

Доколку преку веб-страната на РУДИНЕ ММ ДОО Скопје, е обезбеден линк до други веб-страни Ве информираме дека не превземаме одговорност во однос на заштитата на личните податоци кои ја обезбедуваат тие веб-страни.


Е – пошта

На сите Ваши пораки или прашања пратени по е-пошта ќе Ви одговориме на истата електронска адреса.

Електронската адреса нема да се користи за ниту една друга цел и нема да ја споделиме на трети лица за цели надвор од примарната – одговор на Вашето барање.


Заштита на лични податоци

Информациите кои ги обработуваме, грижливо се зачувани и не ги даваме на трети лица или компании. Ова ги исклучува нашите партнери кои ни помагаат во водењето на страницата и нашиот бизнис. По барање на државните органи и во согласност со законот, можеме да предадеме еден дел или сите собрани информации.

Применетата политика за приватност објавена на оваа веб-страница се заснова на Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.07/05, 103/08 и 124/10). Во електронска форма, пречистениот текст на Законот може да се симне од веб-страната на Дирекцијата за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија (www.dzlp.mk).


Промени во политика на приватност

РУДИНЕ ММ ДОО Скопје Го задржува правото за промени на Политиката за приватност.

Доколку се извршат одредени промени во Политиката за заштита на приватноста, истите ќе бидат објавени на оваа веб-страна.