Поврзете се со КВАЛИТЕТНИ БРЕНДОВИ

Поврзете се со РАЗЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

Поврзете се со РУДИНЕ ММ

За нас


Приказната за компанијата РУДИНЕ ММ започнува во 1989 година, како дистрибутивен центар, воспоставувајќи кооперативни односи со европските брендови, нивен увоз и формирање мрежа за испорака на нови прехранбени производи кои не можеа да се најдат во Македонија.

Во првата деценија РУДИНЕ ММ се докажа како продукт лидер на Македонскиот пазар и стана синоним за квалитет и успех. Како што се развиваше во бизнис секторот, така се зголемуваа и деловните активности.

Во 2006 година РУДИНЕ ММ започнува со ангажирање во агробизнисот.

Во 2008 година отвори млекара. Во 2009 година, млекарата ја пушти во продажба првата македонска гауда - BELLA DONA, по холандски оригинален рецепт во 5 различни вкусови: класичен, пипер, билен, бибер и пастарела. Во млекарата се произведуваат 8 видови на сирење и кашкавал, од кравјо, овчо и козјо млеко. Производите се продаваат на домашниот и регионалниот пазар, а се произведуваат и приватни марки за извоз.

Во 2010 година, фокусот на РУДИНЕ ММ беше насочен кон обнова на производствениот капацитет за IQF овошје и зеленчук во производствениот капацитет, лоциран во Делчево. Инвестирањето во модернизирање на процесот на преработка на овошје и зеленчук сè уште трае.

Во 2013 година РУДИНЕ ММ отвори краварска фарма, со цел млекарата да се снабдува со млеко од сопствено производство.

Денес РУДИНЕ ММ е успешна компанија, целосно насочена кон исполнување на својата визија и постигнување на постоечките и на ново поставените цели, следејќи ги новитетите на современото живеење.

Целата наша инвестиција и севкупниот напор се насочени кон остварување на нашата мисија, визија и цел.

Avatar

РУДИНЕ ММ да ги донесе најдобрите светски брендови и да создаде оригинални брендови, кои со своите вкусови ќе ги поврзат сите генерации на потрошувачи.


Avatar

РУДИНЕ ММ да ја задржи лидерската водечка позиција во Македонија со зајакнување на своите брендови, со раст и развој на компанијата, стратешките партнерства и аквизиции


Avatar

РУДИНЕ ММ да биде продукт лидер на Македонскиот пазар.


Наши приватни брендови

ДОМИ
МАРТИНЕЛИ
ДОН МАРТИНЕЗ
БЕЛА ДОНА